Tin cậy

GNotes - Note, Notepad & Memo

floridalionessaptoidestore
6.54MB
Tải về
Tải về 5k - 25k
Phiên bản 1.8.4.0 2 tuần trước

Mô tả của GNotes - Note, Notepad & Memo

GNotes is a simple and clear note app.

It is available for you to take notes, keep a diary, write down ideas, create checklists, etc. Moreover, it supports text, photo, voice memos, handwriting, painting etc. which can help you make your life well organized.

Features
- GNotes supports cloud synchronization, and all notes can be synchronized with Gmail as well.
- Text, checklist, photo, image, voice memos, handwriting, painting are all available in GNotes.
- "Reminders" can be set in notes, and “Lock” can enhance privacy of your data.
- "Search" can help you find the exact info anywhere in GNotes.
- Add tags to classify your notes.
- Data can be both imported and exported.

GNotes Website: https://gnotes.me
GNotes là một ứng dụng lưu ý đơn giản và rõ ràng.

Nó có sẵn để bạn có thể ghi chép, giữ một cuốn nhật ký, ghi lại những ý tưởng, tạo danh sách kiểm tra, vv Hơn nữa, nó hỗ trợ văn bản, hình ảnh, bản ghi nhớ giọng nói, chữ viết tay, vẽ vv mà có thể giúp bạn làm cho cuộc sống của bạn được tổ chức tốt.

Tính năng
- GNotes hỗ trợ đồng bộ đám mây, và tất cả các ghi chú có thể được đồng bộ hóa với Gmail là tốt.
- Văn bản, danh sách kiểm tra, hình ảnh, hình ảnh, bản ghi nhớ giọng nói, chữ viết tay, sơn đều có sẵn trong GNotes.
- "Nhắc nhở" có thể được đặt trong các ghi chú, và “Lock” có thể nâng cao tính bảo mật của dữ liệu của bạn.
- "Tìm kiếm" có thể giúp bạn tìm thấy những thông tin chính xác bất cứ nơi nào trong GNotes.
- Thêm thẻ để phân loại ghi chú của bạn.
- Dữ liệu có thể được cả nhập khẩu và xuất khẩu.

GNotes Website: https://gnotes.me

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho GNotes - Note, Notepad & Memo

4.43
7
5
5
4
0
3
2
2
0
1
0

Đánh giá GNotes - Note, Notepad & Memo

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên GNotes - Note, Notepad & Memo, hãy là người đầu tiên!

Cờ GNotes - Note, Notepad & Memo

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng floridalionessaptoidestore
Cửa hàng floridalionessaptoidestore 25.6k 3.34M

Thông tin APK về GNotes - Note, Notepad & Memo

Phiên bản APK 1.8.4.0
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)


Tải về GNotes - Note, Notepad & Memo APK
Tải về